Czyste felgi i opony – praktyczne porady dotyczące preparatów do czyszczenia

Czyste i błyszczące felgi i opony to nie tylko kwestia estetyki, ale także bezpieczeństwa na drodze. Z czasem, na felgach i oponach zbiera się...

Skórzana kurtka na motocykl – na jaką markę się zdecydować?

Moda może przemijać, ale skórzana odzież cały czas kojarzy się z motocyklami i jest chętnie wybierana przez ich właścicieli. Motocyklowa kurtka z naturalnej skóry...

Czym wyróżniają się samochody marki Hyundai?

Hyundai należy do marek samochodowych, które cały czas dbają o unowocześnianie, a także rozwijanie bardzo szerokiej gamy swoich pojazdów. Koncern może zaoferować potencjalnym klientom...

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Przewoźnik i spedycja to bardzo często dwa mylnie mieszane ze sobą pojęcia. Warto jednak zaznaczyć, że w branży TSL spedycja wraz z przewoźnikiem nawiązują współpracę. Jakie zasady obowiązują w ramach tej korelacji? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska.

Nawiązanie współpracy pomiędzy stronami

Spedycja odpowiedzialny jest za wynajęcie przewoźnika oraz nawiązanie z nim współpracy. Jest to jeden z kluczowych elementów organizacji i nadzoru całego procesu dostawy towaru. Co więcej, to spedytor ustala warunki zawieranej umowy.

Przewoźnik ma zaś bardzo jasny i sprecyzowany cel do zrealizowania- odebranie towaru z punktu A i przetransportowanie go do punktu docelowego B, swoją pracę opierając na tzw. zleceniu transportowym. Zarówno spedycja, jak i przewoźnik mogą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, jak również być dużym przedsiębiorstwem.

Współpraca oparta na umowie

Współpraca spedycji z przewoźnikiem oparta jest na umowie zawartej w formie pisemnej. Jest ona podstawowym i najważniejszym dokumentem, na którego podstawie dochodzone są jakiekolwiek roszczenia.

Przed spisaniem dwóch jednobrzmiących egzemplarzy umowy strony dogadują wszelkie warunki. Spedytor ma możliwość zawarcia umowy w imieniu własnym bądź w imieniu i na rzecz zlecającego. Każda umowa powinna zawierać termin realizacji, adres odbioru oraz dostawy towaru, określenie należności za wykonaną usługę wraz z terminem płatności oraz konsekwencję za niedotrzymanie warunków umowy.

Podnoszenie odpowiedzialności za przewóz ładunków

Podczas realizacji zlecenia transportowego może przytrafić się uszkodzenie bądź utrącenie towaru, jak również niedostarczenie go w wyznaczonym czasie. W przypadku zaistnienia takich okoliczności odpowiedzialność za nie ponosi przewoźnik.

Istnieje jednak wyjątek od reguły- w razie udowodnienia spedycji niedbałości w doborze przewoźnika, za wyrządzone szkody i niedostarczenie ładunków odpowiedzialność ponosi spedytor. Staranny dobór firmy transportowej powinien skutkować pomyślną realizacją zadania. W związku z tym, w tej sytuacji wina leży po stronie spedycji.

Giełda zleceń transportowych- platformy ułatwiające współpracę

Giełdy zleceń transportowych to popularne platformy, na których odnaleźć można przewoźników oraz spedytorów. Za ich pośrednictwem znacznie ułatwione jest nawiązanie współpracy pomiędzy dwoma podmiotami.

Co więcej, platformy ułatwiająca cały skomplikowany proces komunikacji, co jednak zdecydowanie najważniejsze, cały proces realizacji zamówienia przebiega o wiele bardziej sprawnie. Jeśli strony posiadają doświadczenie oraz traktują się z należytym szacunkiem, wówczas całe zadanie przebiega praktycznie bezproblemowo.

TSL- rola spedycji w całym procesie

Branża TSL zyskuje na popularności, przeżywając szybki i intensywny rozkwit. Nie byłby to jednak możliwe bez dwóch filarów całego łańcucha dostaw, tj. spedycji i przewoźnika. Jednak to właśnie osobę spedytora należy nazwać tzw. mózgiem operacji. O ile przewoźnik odpowiedzialny jest za stronę wykonawczą, o tyle całym procesem kieruje spedycja. Jest od pośrednikiem pomiędzy zlecającym a przewoźnikiem. Na podstawie wywiadu potrzeb i preferencji zlecającego, spedytor dobiera właściwego przewoźnika.

Jak widać, współpraca zawarta pomiędzy spedytorem a przewoźnikiem to fundamentalna relacja, która w dużej mierze odpowiada za powodzenie całego procesu transportowego. Jasno określone warunki i chęć zawarcia owocnych korelacji to prosta droga prowadząca do osiągnięcia sukcesu.

- REKLAMA -

Współpraca przewoźnik spedycja- na jakich zasadach się ona odbywa?